Verf.nl Rollergrip

Rollergrip deelname aan MKB Innovatie Top 100

 

Rollergrip deelname aan MKB Innovatie Top 100

Zoals de uitvinding van de verfroller in 1940 aantoont, kan een ogenschijnlijk simpele oplossing een revolutionaire doorbraak zijn.

De eenvoudige werking en uiterlijk van het product, staan los van de ongewone prestatie en te behalen resultaat.

Net als bij de Rollergrip, is de gevonden oplossing uiterst eenvoudig. Nadat de oplossing eenmaal bekend is gemaakt, is dit voor iedereen eenvoudig te evenaren.

Voor het krijgen van waardering en succes bij dergelijke uitvindingen, is het voor de uitvinder van cruciaal belang om bekendheid te geven aan zijn oplossing.

 

Het verhaal van Norman Breakey (uitvinder van de verfroller) geeft daarin bevestiging.

Ook hij had de beschikking over een goed idee en patentbescherming, toch heeft hij er niets mee bereikt.

Around 1940, Norman Breakey of Toronto developed the paint roller, a unique time-saving paint application tool. The paint roller was a considerable improvement.

Unfortunately, Breakey could not produce his invention in large enough numbers to profit from it before others “borrowed” his design and sold it as their own.

SOURCE: Library and Archives Canada

Astrid Lange / Toronto Star Library

Om een vinding succesvol te kunnen vermarkten is het dan ook van belang om uit de anonimiteit te treden. (Product)bekendheid lijkt in deze gevallen dan ook waardevoller dan het patent, want door naamsbekendheid kan het “pronken met andermans veren” worden voorkomen.

Ook al is er aan de MKB Innovatie Top 100 geen geldprijs verbonden, het behalen van naambekendheid en waardering is minstens zo waardevol!

De Rollergrip heeft alles in één.

Een betaalbaar handig hulpmiddel met groot gebruikersgemak voor de klusser, of als uniek cadeau-idee voor de man die alles al heeft.

Voor de vakman een efficiënt kwaliteitsproduct met nieuwe ergonomische, kosten en milieubesparende mogelijkheden.

 

 

 

Verf.nl Rollergrip

Rollergrip, Complexe eenvoud.

 

Rollergrip heeft alles in één.

Het verwijderen van lakrollers blijkt al jaren voor veel gebruikers een onhandig en risicovol klusje.

De Rollergrip is dan ook een handig hulpmiddel voor zowel de professionele gebruikers als voor de klusser.

Om het gevonden voordeel voor beide gebruikers in één product mogelijk te maken, moest er met sterk uiteenlopende producteisen rekening gehouden worden.

De professionele gebruiker wil een functioneel en vooral kwalitatief product, terwijl de klusser eerder het gebruiksgemak en het design waardeert.

Door het veelzijdige ontwerp van de Rollergrip is het gelukt om aan alle verwachtingen te voldoen.

Rollergrip, Complexe eenvoud.

Om kosten te besparen is gekozen voor minimaal materiaalgebruik, zonder daarbij de professionele kwaliteit en lange levensduur uit het oog te verliezen.

Door gebruik te maken van hoogwaardig kunststof tijdens de spuitgietproductie en perfecte productvormgeving, is een hoge krachtbelasting mogelijk en blijft de oplossing voor iedereen betaalbaar.

De Rollergrip heeft door zijn toepassing en volledig functionele vormgeving, een uniek strak design gekregen.

Dat er voor het mogelijk maken van de oplossing geen bestaande kennis beschikbaar was, betekent dat er ook geen referentiepunten waren. Veel van de benodigde informatie moest door eigen onderzoek getoetst worden. Dat hier veel tijd en hoge kosten mee gemoeid zijn, is dan ook vanzelfsprekend.

Door tijdens het omvangrijke ontwikkeltraject de kosten te minimaliseren, kan de Rollergrip voor een relatief lage prijs op de markt verschijnen.

De gehanteerde adviesprijs past daardoor eerder bij een hip “re-design” van een langer bestaand product, dan dat van een nieuw en gepatenteerd product.

Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad, wordt de perfecte oplossing gezien als eenvoudig en “voor de hand liggend”. Net als in de anekdote ”het ei van Columbus

Praktisch alle werkzaamheden zijn eigenhandig uitgevoerd door de Startup Kremer Products. Binnen het gehele Rollergrip project is hiermee sterk afgeweken van de standaard methodes.

Dat dit tot de perfecte oplossing heeft geleid, maakt het gehele project uiterst bijzonder.

Rollergrip heeft alles in één.

Een betaalbaar handig hulpmiddel met groot gebruikersgemak voor de klusser, of als uniek cadeau-idee voor de man die alles al heeft.

Voor de vakman een efficiënt kwaliteitsproduct met nieuwe ergonomische, kosten en milieubesparende mogelijkheden.

 

 

Verf.nl Rollergrip

Rollergrip is pure Know How

Rollergrip is pure Know How.

 

Veel van de hedendaagse kunststof producten zijn enkel gebaseerd op het productdesign. Hierdoor is er veel meer ruimte voor aanpassingen. De producttoepassing is daarbij vaak al jaren bekend en is er voor de producent geen noodzaak om gebruik te maken van externe productkennis. Binnen de matrijsbouw worden op deze manier complexe bewerkingen voorkomen, wat het proces versneld en kosten bespaard.

 

Door de vereiste hoge krachtsbelasting en verplichte productvormgeving van de Rollergrip, was er binnen het spuitgietproces geen enkele marge voor aanpassingen. 

Door een eerdere volledig mislukte poging, wordt duidelijk dat de Rollergrip helemaal niet zo eenvoudig te vervaardigen is. De tool is ondanks zijn simpele uiterlijk, volledig omgeven door exacte maatvoering en pure Know How.

 

Door de samenwerking aan te gaan met de huidige spuitgietproducent, werd het wel mogelijk om wederzijdse kennis te bundelen en gezamenlijk tot het gewenste resultaat te komen. Het behaalde succes komt dan ook door de perfecte samenwerking, want binnen de matrijsbouw is het product niet het enige wat aan kennis en grenzen verbonden is.

 

 

De Rollergrip heeft alles in één.

Een betaalbaar handig hulpmiddel met groot gebruikersgemak voor de klusser, of als uniek cadeau idee voor de man die alles al heeft.

Voor de vakman een efficiënt kwaliteitsproduct met nieuwe ergonomische, kosten en milieubesparende mogelijkheden. 

 

 

 

 

Verf.nl Rollergrip

De verfblikopener

 

 

De verfblikopener.

Rollergrip, een ogenschijnlijk simpele oplossing.

Het doel van de Rollergrip is het mogelijk maken van een handige oplossing, die veel voordeel oplevert.

Het verwijderen van gebruikte lakrollers was voorheen een onhandig en risicovol klusje.

Dat de Rollergrip hiervoor de perfecte oplossing biedt is mooi, maar er was meer mogelijk.

Veel klussers vergeten in de drukte vaak een hulpmiddel om het verfblik te openen.

Aan alle verfgerelateerde producten is gedacht, toch ontbreekt vaak dat ene hulpmiddel om het verfblikdeksel te openen.

Vaak wordt er tevergeefs een poging gedaan met het verfroerstokje.

Een veel gehoorde vraag was dan ook, “kun je met de Rollergrip ook een verfblik openen?”

Om hierin te voorzien, zijn verschillende mogelijkheden onderzocht.

 

Niet van metaal

De meest voordehand liggende optie was het toevoegen van een metalen “lipje ” in het kunststof.

Door het gebrek aan verbinding tussen de twee verschillende materiaalsoorten en uiteenlopende krachtbelasting, was dit niet mogelijk.

Om het gebruikersvoordeel mogelijk te maken, kon de blikopenerfunctie niet zomaar opgeven worden.

Ondanks dat kunststof niet echt geschikt is voor deze toepassing, is het door veel passen en meten uiteindelijk gelukt.

Een handig en sterk product, waarmee ook een nieuw verfblik geopend kan worden.

Het vernuftige aan de opener is, dat er geen extra materiaal voor nodig is.

Het gebruikte kunststof is al in het product aanwezig, maar is enkel naar binnen verplaatst.

Of je de verfblikopener nu wel of niet gebruikt, het kost niets meer.

De verfblikopener is na lang onderzoek naar het gebruikersvoordeel en de technische haalbaarheid aan het product toegevoegd.

De benodigde belastbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door uitsluitend ronde en kracht verbindende vormen te gebruiken.

Door deze vormgeving kan de krachtbelasting gemakkelijk over de tool verdeeld worden en worden breuklijnen voorkomen.

 

 

 

Verf.nl Rollergrip

Rollergrip; complexe wetenschap

 

Complexe wetenschap van een ogenschijnlijk simpele oplossing.

 

De Rollergrip biedt een oplossing die in 80 jaar, niet eerder bekend was. Door de simpele werking en uiterlijk van de vinding, lijkt de oplossing eenvoudig. Maar niets is minder waar.

Het oplossen van dergelijke vraagstukken is complex. Door het gebrek aan onderzoekresultaten naar de mogelijkheden, ontbreekt de noodzakelijke kennis.

Dit betekent dat er voor elk detail van de oplossing, veel onderzoek heeft moeten plaatsvinden.

Hierbij een kort relaas uit het 3 jaar durende product ontwikkelproces.

 

Patent

Na het vinden van de oplossing in 2013, zijn de patentmogelijkheden en productkansen onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat een patent op basis van de technische werking mogelijk was en de beste bescherming zou bieden. Om het product tot in perfectie te laten werken moesten, in het traject van idee tot markt, nog veel spreekwoordelijke bergen verzet worden.

Onderzoek en toekomstvisie

Om meer inzicht in de kansen en risico’s te krijgen, is er lang en diepgaand onderzoek verricht. Om te kunnen beschikken over de benodigde kennis is hier 3 jaar onderzoek aan besteed. Hierbij gaat het niet enkel om het product, maar ook over toekomstvisie, startup, doelstellingen, export, kwaliteit, doelgroep, patent, verkoopprijs, strategie, marketing enz. enz.… Vanuit deze informatie kon er een gedetailleerd en betrouwbaar beeld gevormd worden. Door gebruik te maken van de behaalde kennis binnen de Startup Kremer Products, is deze bijna net zo innovatief als de Rollergrip zelf.

Werking

De tool maakt het mogelijk om in één beweging de roller geheel te verwijderen. Het product maakt hierbij gebruik van een hefboomwerking met een gecombineerde rotatie en glijbeweging.

Productvoordeel

Grote voordeel van de Rollergrip is dat het nu mogelijk is om in één beweging de roller geheel te verwijderen. Het verwijderen verloopt gecontroleerd, zonder noemenswaardige inspanning, geknoei of risico. De Rollergrip werkt beter en efficiënter dan alle reeds bestaande verwijder methoden.

Product materiaal

Het product blijkt zowel geschikt voor de professionele als de DHZ gebruiker. Door de sterk uiteenlopende producteisen van de twee verschillende doelgroepen, moest hiervoor een passende oplossing gevonden worden.

Door de glijdende werking die de Rollergrip maakt op de verfbeugel, moest het gebruik van metaalsoorten uitgesloten worden.

Het gebruik van kunststof lijkt bij de Rollergrip het ideale materiaal. Toch was het lang onduidelijk of dit beschikte over de vereiste krachtbelastbaarheid voor deze toepassing.

Bij de start werd dan ook duidelijk dat de vormgeving van de tool van doorslaggevend belang was voor de krachtbelastbaarheid en het doen slagen van het project.

Enkel door de vormgeving van de Rollergrip is de werking en krachtbelasting mogelijk.

Product test

De prototypes moesten in de aanloop naar het definitieve productontwerp getest worden op mogelijke risico’s. Om meer inzicht te krijgen in de kunststofeigenschappen moest hiervoor een testopstelling ontwikkeld worden. Mede door de specifieke producteisen en onbekende toepassingsgebied, kon er niet afgegaan worden op de standaard kennis van kunststof eigenschappen. Door meerdere prototypes en verschillende kunststofmaterialen te testen, is het gelukt om de hoogst mogelijke belastbaarheid en kwaliteit te behalen.

Toegepaste hefboom

Deze genereert 50% meer kracht bij het verwijderen. Voor het verwijderen van een lakroller hoeft er doorgaans niet meer dan 5 tot 10 Kg gewicht verplaatst te worden. Door de hefboomwerking is er nu  geen noemenswaardige krachtinspanning meer nodig. De Rollergrip kan een gewichtsverplaatsing bereiken van 65Kg. Zelfs bij een temperatuur van +55 graden.

Verfbeugel modellen

De Rollergrip is bedoeld voor de 6mm verfbeugel, deze is eenvoudig te herkennen aan de 7 vorm van de metalen as van de beugel. Binnen dit standaard model gaan grote aantallen verschillende types en uitvoering schuil. Om de werking van de Rollergrip op alle 7 modellen mogelijk te maken, moest ook hiervoor veel onderzoek verricht worden. De Rollergrip werkt nu op vrijwel elk 7 model.

Toepasbaarheid

Om de werking op het grote aantal verschillende verfbeugel uitvoeringen en modellen te onderzoeken en mogelijk te maken, zijn er meer dan 100 prototypes gemaakt. Elke vorm of maatvoering van de tool is onderzocht en blijkt uiterst bepalend voor de werking en toepasbaarheid. De vormgeving is van doorslaggevend belang voor de krachtbelastbaarheid. Tijdens de matrijsbouw en spuitgiet productie was er dan ook geen enkele ruimte voor aanpassingen.

Product kwaliteit en levensduur

Om een zo groot mogelijke klanttevredenheid te kunnen behalen, moest het product voldoen aan een hoge en professionele kwaliteitstandaard. Door bij de productie gebruik te maken van een doordacht productontwerp en hoogwaardige slagvaste PP kunststof, is een verassend hoge productkwaliteit behaald. Deze kunststof is tevens goed bestand tegen de hoge krachtbelasting en chemische middelen en draagt bij aan een optimale gebruikerservaring en lange levensduur.

Veilig voor gebruiker en omstanders

De gekozen kunststof mocht geen risico’s vormen voor de gebruikers en de Startup. Het mocht geen letsel kunnen veroorzaken, niet breken, doorbuigen of versplinteren. Ook niet bij hoge of lage temperaturen.

Algehele productvormgeving en design

Het productontwerp is enkel gebaseerd op meest optimale werking, hoogst mogelijk toepassingsbereik en krachtbelastbaarheid. Het product heeft daarmee een volledig functioneel design.

Productbelastbaarheid

De tool heeft een 50% hogere belastbaarheid dan de metalen 6mm verfbeugel, zelfs bij een hoge temperatuur van +55 graden. Het kunnen behalen van deze krachtbelasting binnen de gebruikte materiaal soort, was enkel mogelijk door een doordachte product vormgeving en is een prestatie op zich.

Verfblikopenner

Deze functie is na lang onderzoek naar het gebruikersvoordeel en de technische haalbaarheid aan het product toegevoegd.

De positie van de opener bevindt zich in het uiteinde van het handvat. Dit is het deel waar doorgaans geen contact met de handen van de gebruiker gemaakt wordt. Deze plaats was het enige deel van de tool die nog geen functionele waarde of vormgeving had.

De benodigde belastbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door uitsluitend ronde en kracht verbindende vormen te gebruiken. Door deze vormgeving kan de krachtbelasting gemakkelijk over de tool verdeeld worden en worden breuklijnen voorkomen. Tevens was het hierdoor mogelijk de “lepels” zo kort en sterk mogelijk te houden.

De twee verfblik lepels hebben een verschillende dikte, waarmee zowel brede als smalle verfdeksel sparingen bediend kunnen worden. De dikste “lepel” beschikt over de hoogste belastbaarheid en heeft daarom een voorkeurspositie in de tool gekregen. Hierdoor wordt een onnodige belasting van de dunnere en zwakkere “lepel ”voorkomen. Doorgaans zal de gebruiker eerst uitkomen bij de dikke lepel en pas daarna de dunnere gebruiken.

Ergonomische werking

Door de toegepaste hefboom en gecontroleerde werking, wordt het risico op letsel en lichamelijke belasting verminderd.

Vrijstaand hakje van de tool

Deze genereerd ruimte tussen het handvat van de beugel en het uiterste verwijderpunt van de   metalen as van de verfbeugel. Hierdoor kan er binnen de vormgeving van de beugel voldoende rotatie plaatsvinden. Deze vormgeving maakt het tevens mogelijk de mini beugel te bedienen. Door de holte net voor het hakje, kan het handvat van de minibeugel deels worden opgenomen.

Muurverfbeugel

De Rollergrip is niet geschikt voor de grote 8mm muurverfbeugel. Oorzaak hiervan is de afwijkende afmeting en buighoeken.

De eenvoudige oplossing is te vergelijken met die van een kurkentrekker of dunschiller e.d. Echter waren de bestaande hulpmiddelen als het plamuurmes en verfkrabber, niet afhankelijk van een beperkte werkruimte en materiaalsoort. Terwijl dit bij de Rollergrip wel het geval is.

Door deze hogere moeilijkheidsgraad is de gevonden oplossing, complexer en innovatiever dan andere. Dat, anno 2017, nog een soortgelijke oplossing is gevonden, is uitzonderlijk.