Privacybeleid

Privacy beleid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GPDR) geven wij openheid van zaken omtrent de gegevens die wij opslaan. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor maximale bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel
De volgende klantgegevens worden opgeslagen in onze database:
• Noodzakelijk voor de verzending: naam, adres, postcode, woonplaats
• Noodzakelijk voor sturen van orderbevestiging en factuur: e-mailadres
• Noodzakelijk voor snelle contactmogelijkheid bij problemen met de bestelling: telefoonnummer
• Noodzakelijk voor de levering: bestelgegevens en factuurgegevens
• Noodzakelijk voor evt. fraude detectie: het IP-adres
• Noodzakelijk wanneer u zich als (vaste) klant registreert: het door u bepaalde wachtwoord (onleesbaar versleuteld opgeslagen). Opmerking: Wij doen hierbij ook een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig kiezen van uw wachtwoord. Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord bij verschillende sites. Hiermee voorkomt u dat, mocht ons systeem ooit gehackt worden, uw wachtwoord in combinatie met uw e-mailadres niet misbruikt kan worden voor toegang tot andere websites (bijv. uw mailbox, bankaccount).
• Wij verwerken geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens.
• Uw klantgegevens worden uitsluitend door onszelf gebruikt om ons in staat te stellen uw bestelling te kunnen verwerken. Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden.
• U hebt het recht om uw gegevens in te zien en te wijzigen/ verwijderen.
• Heeft u zich als incidentele klant geregistreerd en u wenst uw persoonlijke gegevens aan te passen of te verwijderen, stuurt u ons dan een verzoek per e-mail. Wij zullen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk aanpassen.
• Er worden enkele technische gegevens geregistreerd die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van onze software en voor uw gemak. U kunt hierbij denken aan: winkelwagen-inhoud, e.d. Dit gebeurt door middel van een geanonimiseerde cookie. Buiten het doel waarvoor dit wordt geregistreerd, wordt op geen enkele andere wijze van deze gegevens gebruik gemaakt. Indien u niet als klant bent ingelogd, zijn deze gegevens ook niet aan uw persoonsgegevens gekoppeld.
• Op basis van geautomatiseerde verwerkingen nemen wij geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kremer Products) tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:
o Moneybird
o Mollie
o Hostnet
o WordPress
o Bol.com ( persoonsgegevens worden gedeeld ten behoeve van uw bestelling bij Bol.com)

Bescherming persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van ons bedrijf die zich bezighouden met de verwerking van uw aankoop. De gegevens zijn opgeslagen op een webserver in een datacenter, die wordt beheerd door een extern bedrijf. De beheerder heeft technisch toegang tot de database. Dit bedrijf heeft zich verplicht geen gebruik van uw persoonsgegevens te maken en de uiterste zorgvuldigheid te betrachten om uw gegevens zo veilig mogelijk op te slaan.

Bescherming financiële gegevens
Op onze systemen wordt geen financiële informatie opgeslagen. Financiële transacties worden afgehandeld via betalingsprovider Mollie die zorgdraagt voor een veilige afhandeling van het betalingsverkeer richting banken en creditcard maatschappijen. Mollie voldoet aan alle Richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Ook krijgen zij permanent toezicht van De Nederlandsche Bank. Dit garandeert een veilige afscherming van uw bank- en/of creditcardgegevens.

Statistische informatie
Om een optimale dienstverlening aan u te kunnen bieden, houden wij statistische informatie bij van het bezoek van onze web-shop. Dit wordt geregeld via Google Analytics trackingcookies. Deze cookies bevatten geen persoonsinformatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn verplicht de facturen met uw gegevens te bewaren voor de belasting en hanteren daarom een bewaartermijn van 5 jaar.

Beveiliging
Om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, zetten wij beveiligingsmaatregelen in volgens de heersende normen. Voorbeelden: gebruik van het veilige https-protocol, toepassen van de laatste beveiligingsupdates van de software, gebruik van voldoende veilige wachtwoorden in onze systemen, enz.

Klachten
Indien u klachten heeft wat betreft onze omgang met uw persoonsgegevens, richt deze dan allereerst tot ons. ( info@kremerproducts.com) Wij zullen ons uiterste best doen om uw privacy te waarborgen. Mocht u desondanks toch vinden dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze gegevens
Kremer Products ( KVK 61302317)
J.Kremer
Leeuwerikstraat 66
8916 CE Leeuwarden
06-20935898
info@kremerproducts.com